Obchodné podmienky

Objednávanie tovaru

V našej internetovej predajni môžete nakupovať len po zaregistrovaní. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás).
Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.darksomeart.sk sú záväzné.
Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok vložiť do košíka a daný produkt Vám bude vložený do nákupného košíka. Ak jeho hodnota prekročí sumu 6,90€, potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Môj účet / História objednávok, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. V tejto sekcii si budete môcť pozrieť, prípadne vytlačiť daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list, alebo po písomnej žiadosti Vám ho môžeme dodatočne poslať poštou.
Daňový doklad v elektronickej forme je podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 zo dňa 18. júna 2002, § 32 "Preukázateľnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom.
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.


Cena objednávky musí byť  minimálne 6,90 €.


Stornovanie objednavky

Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese obchod@darksomeart.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky,

alebo telefonicky na tel. č.: +421911954194.
Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.
 

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.
 

Dodacie lehoty

• Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1 dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje.
• Dodacia lehota pri zaslaní tovaru poštou je približne 2 dni odo dňa pripísania finančných prostriedkov na náš firemný účet v prípade platby vopred. 
• Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na  fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Spôsob doručenia tovaru
Kliknite si prosím na Možnosti platby a doprava

Spôsob platby
Kliknite si prosím na Možnosti platby a doprava

Cena za poštovné a balné
Kliknite si prosím na Možnosti platby a doprava

Ak si zákazník nevyzdvihne zásielku bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy pri ďalšej objednávke sa mu k výslednej cene novej objednávky automaticky pripočítajú neuhradené poštovné náklady z predchádzajúcej objednávky.


Neručíme
Za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

 

Záručné a reklamačné podmienky

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju iba ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom alebo poštou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na  chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku. Reklamujeme len tovar, ktorý bol zákazníkovi doručený poškodený avšak o poškodení tovaru je nutné spísať reklamačný protokol pri prevzatí na pošte, alebo od kuriéra. Reklamácia je uznaná pri doručení iného tovaru, ako bol objednaný.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.


V prípade že chcete od nás nakúpený tovar reklamovať, postupujte nasledovnými krokmi :

1.   Vopred nás Kontaktujte a následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám pošleme obratom na Vašu e-mailovú adresu a v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.
2.   Zašlite kompletný tovar poštou/kuriérom, na adresu spoločnosti: Mgr. Katarína Slaná - DSA, Trieda Hradca Králové 20, 974 04 Banská Bystrica, v závislosti od druhu dodania objednávky, tak ako bol prevzatý od predávajúceho. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
3.  Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.
4.  Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
5.   O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.


NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŚKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM!  PRETO SI PROSÍM POZORNE PREŠTUDUJTE NAŠE RADY PRE ÚDRŽBU A OŠETROVANIE PRODUKTOV.

 

Vrátenie tovaru

Kupujúci – spotrebiteľ, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). Kupujúci – spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda    neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu! Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.


Kupujúci – spotrebiteľ uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho, e-mailom na adrese obchod@darksomeart.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia.
Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, vám bude vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vami vráteného tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Tovar je nutné zaslať na adresu: Mgr. Katarína Slaná - DSA, Trieda Hradca Králové 20, 974 04 Banská Bystrica. Tovar poslaný dobierkou nepreberáme! Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sa nachádza vo Vašom konte po prihlásení pri danej objednávke a vyplnený reklamačný formulár. V prípade uhradeného tovaru vopred, Vám peniaze vrátime najneskôr do 15 dní po obdŕžaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar od kuriéra, alebo pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,  môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške 20% z celkovej ceny tovaru, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.


Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru:

   - zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
   - tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
   - tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
   - tovar je mechanicky poškodený,
   - šperky a vlasové doplnky majú známky používania,
   - tovar nie je kompletný.

 

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov  a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

darksomeart.sk ručí zákazníkovi za:

   - dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,
   - dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,
   - dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,
   - vystavenie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

darksomeart.sk nenesie zodpovednosť za:

   - oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
   - oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
   - poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),
   - viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.)  nepreberajte!!!
 

Alternatívne riešenie sporu - platforma RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO).

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@darksomeart.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Záverečné ustanovenia
Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.


!!! Dôležité upozornenie !!!
V prípade, že si zákazník objedná tovar doporučene na dobierku a nevyzdvihne si ho na pošte do 18 dní od dátumu odoslania objednávky, tak sa nám zásielka vráti späť a nám ako Odosielateľovi vzniknú náklady za odoslanie a vrátenie zásielky.
V prípade, že vytvoríte objednávku a nepríde Vám z pošty doporučenka do troch pracovných dní odo dňa prijatia emailu oznamujúceho, že Vám bola Vaša objednávka odoslaná, tak nás informujte.
My Vám následne prepošleme číslo zásielky s ktorým si Vašu objednávku môžete priamo vyzdvihnúť na Vašej pošte aj bez doporučenky.